Từ điển Dict9
EV

pearlies Tiếng Anh là gì?

ENpearlies
Danh từ
(số nhiều)
áo cổ truyền khuy trai (của một số người đẩy xe bán hàng rong ở London)