Từ điển Dict9
EV

peatreek Tiếng Anh là gì?

ENpeatreek
Danh từ
khói than bùn
rượu uýtky (Ê-cốt) (cất trên lửa than bùn)