Từ điển Dict9
EV

pebblestone Tiếng Anh là gì?

ENpebblestone
Danh từ
đá cuội, đá sỏi