Từ điển Dict9
EV

pebbly Tiếng Anh là gì?

ENpebbly
Tính từ
đầy đá cuội, phủ đá cuội
a pebbly beach
bãi biển đầy đá cuội