Từ điển Dict9
EV

peccable Tiếng Anh là gì?

ENpeccable
Tính từ
dễ lỗi lầm; dễ thiếu sót
có thể mắc lỗi lầm; có thể phạm thiếu sót