Từ điển Dict9
EV

peccancy Tiếng Anh là gì?

ENpeccancy
Danh từ
lỗi lầm, tội lỗi
tính có thể mắc lỗi lầm