Từ điển Dict9
EV

peccary Tiếng Anh là gì?

ENpeccary
Danh từ
(động vật)
lợn lòi hôi (ở Trung Mỹ và Nam Mỹ)