Từ điển Dict9
EV

pedagogics Tiếng Anh là gì?

ENpedagogics
Danh từ, số nhiều dùng như số ít
khoa sư phạm, giáo dục học