Từ điển Dict9
EV

peddling Tiếng Anh là gì?

ENpeddling
Danh từ
nghề bán rong, nghề bán rao
Tính từ
nhỏ nhặt, lặt vặt