Từ điển Dict9
EV

pedestrian Tiếng Anh là gì?

ENpedestrian
Danh từ
người đi bộ, khách bộ hành
Tính từ
cho người đi bộ; đi bộ
a pedestrian walkway
một lối đi cho người đi bộ
tẻ nhạt
a pedestrian description
sự mô tả tẻ nhạt