Từ điển Dict9
EV

pedicab Tiếng Anh là gì?

ENpedicab
Danh từ
xe xích lô