Từ điển Dict9
EV

pedicellate Tiếng Anh là gì?

ENpedicellate
Tính từ
(thực vật học) có cuống nhỏ, có cuống