Từ điển Dict9
EV

pediculate Tiếng Anh là gì?

ENpediculate
Tính từ
(thực vật học) có cuống nhỏ, có cuống