Từ điển Dict9
EV

pedicure Tiếng Anh là gì?

ENpedicure
Danh từ
sự chữa trị và chăm sóc chân