Từ điển Dict9
EV

pedigreed Tiếng Anh là gì?

ENpedigreed
Tính từ
nòi, thuộc nòi tốt