Từ điển Dict9
EV

pedlary Tiếng Anh là gì?

ENpedlary
Danh từ
nghề bán rong
hàng bán rong