Từ điển Dict9
EV

pedunculate Tiếng Anh là gì?

ENpedunculate
Tính từ
(thực vật học) có cuống