Từ điển Dict9
EV

peeling Tiếng Anh là gì?

ENpeeling
Danh từ
vỏ bóc ra, vỏ gọt ra
vỏ khoai gọt ra