Từ điển Dict9
EV

peer Tiếng Anh là gì?

ENpeer
Danh từ
người ngang địa vị; người ngang hàng
it will not be easy to find his peer
không dễ mà tìm được một người ngang hàng với ông ta
(thường số nhiều) người cùng tuổi, người đồng niên
công khanh (Anh)
Động từ
nhìn kỹ
peer through a gap
nhìn qua kẽ hở