Từ điển Dict9
EV

peevish Tiếng Anh là gì?

ENpeevish
Tính từ
dễ bực mình; dễ cáu