Từ điển Dict9
EV

peevishness Tiếng Anh là gì?

ENpeevishness
Danh từ
tính dễ bực mình; tính dễ cáu