Từ điển Dict9
EV

peewit Tiếng Anh là gì?

ENpeewit
Danh từ
(cách viết khác pewit)
chim te te (cách viết khác lapwing)