Từ điển Dict9
EV

pegmatite Tiếng Anh là gì?

ENpegmatite
Danh từ
(khoáng chất) Pecmatit