Từ điển Dict9
EV

pekingman Tiếng Anh là gì?

ENpekingman
Danh từ
người Bắc kinh (hoá thạch)