Từ điển Dict9
EV

pelagian Tiếng Anh là gì?

ENpelagian
Tính từ
ở biển khơi
Danh từ
động vật biển khơi; thực vật biển khơi