Từ điển Dict9
EV

pelerine Tiếng Anh là gì?

ENpelerine
Danh từ
áo choàng (đàn bà)