Từ điển Dict9
EV

pellet Tiếng Anh là gì?

ENpellet
Danh từ
viên vê nhỏ (giấy, bánh mì, đất…)
viên thuốc nhỏ
viên đạn súng hơi