Từ điển Dict9
EV

pellucid Tiếng Anh là gì?

ENpellucid
Tính từ
rất trong
a pellucid stream
dòng nước rất trong
rất rõ ràng
pellucid style
văn rất rõ ràng