Từ điển Dict9
EV

pelting Tiếng Anh là gì?

ENpelting
Tính từ
trút xuống, đập mạnh rào rào (mưa)
pelting rain
mưa như trút