Từ điển Dict9
EV

pelves Tiếng Anh là gì?

ENpelves
Danh từ
số nhiều củapelvis
xem pelvis