Từ điển Dict9
EV

pelvic Tiếng Anh là gì?

ENpelvic
Tính từ
(giải phẫu) (thuộc) chậu, (thuộc) khung chậu