Từ điển Dict9
EV

pen-and-ink Tiếng Anh là gì?

ENpen-and-ink
Tính từ
(thuộc ngữ)
vẽ bằng bút mực
pen-and-ink illustrations
hình minh họa vẽ bằng bút mực