Từ điển Dict9
EV

pen-feather Tiếng Anh là gì?

ENpen-feather
Danh từ
lông cứng (ngỗng... để làm ngòi bút)