Từ điển Dict9
EV

penalize Tiếng Anh là gì?

ENpenalize
Ngoại động từ
trừng trị, trừng phạt
trừng trị một tội
trừng phạt ai
(thể dục,thể thao) phạt (cầu thủ đá trái phép...)