Từ điển Dict9
EV

pencil sharpener Tiếng Anh là gì?

ENpencil sharpener
Danh từ
cái gọt bút chì