Từ điển Dict9
EV

pendant Tiếng Anh là gì?

ENpendant
Danh từ
tua tòn ten (của dây chuyền, đèn treo…)
như pennant