Từ điển Dict9
EV

pendulous Tiếng Anh là gì?

ENpendulous
Tính từ
lủng lẳng
pendulous breasts
đôi vú lủng lẳng