Từ điển Dict9
EV

peneapple Tiếng Anh là gì?

ENpeneapple
Danh từ
quả dứa
(quân sự)(từ lóng) lựa đạn