Từ điển Dict9
EV

penetrating Tiếng Anh là gì?

ENpenetrating
Tính từ
tinh, sắc, sắc sảo
a penetrating mind
trí óc sắc sảo
lanh lảnh, xé tai
a penetrating cry
tiếng kêu lanh lảnh