Từ điển Dict9
EV

penguin Tiếng Anh là gì?

ENpenguin
Danh từ
(động vật)
chim cánh cụt