Từ điển Dict9
EV

peninsular Tiếng Anh là gì?

ENpeninsular
Tính từ
[thuộc] bán đảo; như một bán đảo