Từ điển Dict9
EV

pennant Tiếng Anh là gì?

ENpennant
Danh từ
(cách viết khác pendant, pennon)
cờ hiệu (của tàu biển, của một trường học, của danh hiệu quán quân…)