Từ điển Dict9
EV

pennies Tiếng Anh là gì?

ENpennies
Danh từ
số nhiều của penny
xem penny