Từ điển Dict9
EV

pennywort Tiếng Anh là gì?

ENpennywort
Danh từ
(thực vật học) rau má mơ