Từ điển Dict9
EV

pennyworth Tiếng Anh là gì?

ENpennyworth
Danh từ
(số ít)
số lượng mua được với một penni, số lượng đáng giá một penni