Từ điển Dict9
EV

pensioner Tiếng Anh là gì?

ENpensioner
Danh từ
người hưởng lương hưu
người hưởng trợ cấp (thường chủ yếu nói về trợ cấp tuổi già)