Từ điển Dict9
EV

pensive Tiếng Anh là gì?

ENpensive
trầm ngâm tư lự
a pensive expression
vẻ mặt trầm ngâm