Từ điển Dict9
EV

penstock Tiếng Anh là gì?

ENpenstock
Danh từ
cửa cống
(kỹ thuật) đường ống chịu áp; ống dẫn nước có áp