Từ điển Dict9
EV

pentagonal Tiếng Anh là gì?

ENpentagonal
Tính từ
có năm cạnh, ngũ giác