Từ điển Dict9
EV

penthouse Tiếng Anh là gì?

ENpenthouse
Danh từ
nhà mái thượng (nhà xây trên mái của một cao ốc)
mái nhà chái